Wesprzyj Potrzebujących

  • Patryk i Sebastian
    Patryk i Sebastian

Sebastian zdał Prawo jazdy - pomożemy w zakupie auta??

Zapraszamy do pomocy poprzez przekazanie darowizny w dowolnej kwocie na rachunek bankowy fundacji

16 1600 1462 1848 9806 9000 0003 z dopiskiem na Samochód dla Sebastiana i Patryka

Numer telefonu do rodziców chłopców 506 275 024